Νοεμβρίου 22, 2019  
   Είσοδος  
    
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web site and governs data collection and usage. By using the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ||. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || does not read any of your private online communications.

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || and Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || family of Web sites.

Use of your Personal Information

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || collects and uses your personal information to operate the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web site and deliver the services you have requested. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || and its affiliates. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ||, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ||, in order to determine what Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || or the site; (b) protect and defend the rights or property of Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ||; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ||, or the public.

Use of Cookies

The Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || pages, or register with Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || site or services, a cookie helps Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || is protecting your information.

Contact Information

Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || has not adhered to this Statement, please contact Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || at admin@mmmmm.gr. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων