Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και για τις πράξεις : 

1. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 

2. «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ανακοινώνει την υλοποίηση των παρακάτω επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους :

Κώδ. Τίτλος 
Προγράμματος
Τόπος
Υλοποίησης
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο - Ομάδα Στόχου
Αριθμός 
Κατ/νων
Διάρκεια Έναρξη - Λήξη
13 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ

ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ

ΑΜΕΑ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

20

550

(150 προκατάρτιση - 200 θεωρία - 200 πρακτική)

2/6/2014 - 17/10/2014 
9 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΑΘΗΝΑ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

20 

550

(150 προκατάρτιση - 200 θεωρία - 200 πρακτική)

8/7/2014 - 14/11/2014
15 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ

ΑΜΕΑ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ, ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

20 

550

(150 προκατάρτιση - 200 θεωρία - 200 πρακτική)

8/7/2014 - 17/11/2014

Μετά το πέρας των 550 ωρών της προκατάρτισης - κατάρτισης, για το 15% των καταρτισθέντων υπάρχει υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικέιμενο για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό Σημείωμα (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  2. Υπέυθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ
  5. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας της τελευταίας χρήσης
  7. Πρόσφατη Φωτογραφία
  8. Παραπεμπτικό Σημείωμα από τον ΟΑΕΔ

Οι άνεργοι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα επιδοτηθούν με 5 € μεικτά ανά ώρα, ενώ οι άνεργοι ΑΜΕΑ, απεξαρτημένα άτομα ή άτομα υπό απεξάρτηση θα επιδοτηθούν με 6 € μεικτά ανά ώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Καλλονή: ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ, Καλλονή Λέσβου, τηλ. 2253023688
Αθήνα: ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, Αραπάκη 6 Καλλιθέα, τηλ. 2109513626 κ. Δρουμπούκης

 

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων