Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού Ελαχιστοποίηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στα πλαίσια του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Τουρισμού και για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ανακοινώνει την υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης με ωφελούμενους εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους & επιχειρηματίες, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Θα προτιμηθούν άτομα από τον χώρο των υπηρεσιών εστίασης (εστιατόριο ή μπαρ ξενοδοχείου, εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, κέντρο διασκέδασης, οινομαγειρείο, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο, παραδοσιακό καφενείο).

Κώδ. Τίτλος 
Προγράμματος
Τόπος 
Υλοποίησης
Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο - Ομάδα Στόχου
Αριθμός 
Κατ/νων
Διάρκεια Έναρξη - Λήξη
5 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΙΕΚ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

25

120 ώρες

(96 θεωρία & 24 πρακτική)

4/5/2015 - 30/5/2015

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  2. Υπέυθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (διατίθεται από το ΚΕΚ)
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
  4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας χρήσης 2013
  6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
  7. Αντίγραφο έναρξης επαγγέλματος (για αυτοαπασχολούμενους / επιχειρηματίες)
  8. Βεβαίωση εργοδότη με αναγραφή της θέσης απασχόλησης ή αναλυτική κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ (για εργαζόμενους / εποχιακά εργαζόμενους)

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ µικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 
ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ, Καλλονή Λέσβου, τηλ. 2253023688 κ. Παπαναστασίου Κωνσταντίνα

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων