Νοεμβρίου 22, 2019  
   Είσοδος  
    
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ εφαρμόζει με συγκεκριμένες ενέργειες μια πολιτική ουσιαστικής υποστήριξης των ανέργων καταρτιζομένων μετά το τέλος της κατάρτισης, με στόχο την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας.

Δραστηριότητες  :

 • Ενημέρωση των ανέργων σχετικά με τις θέσεις εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια καθώς και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με προγράμματα χρηματοδότησης για την πρόσληψη ανέργων και την εκπαίδευση και κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού τους.
 • Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με ανέργους με σκοπό την ανίχνευση και καταγραφή των προσόντων τους καθώς επίσης και την προώθησή τους σε προγράμματα και σεμινάρια που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Έκδοση ειδικών εντύπων που σε τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορούν έγκαιρα και έγκυρα τους ενδιαφερόμενους για νέα προγράμματα, σεμινάρια και θέσεις εργασίας.
 • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω του Διαδικτύου σε επιχειρήσεις και ανέργους που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο.
 •  

    
   
  Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων