Νοεμβρίου 22, 2019  
   Είσοδος  
    
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ελαχιστοποίηση

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στον τομέα αυτό, το ΚΕΚ Μεσογειακή έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και υποστήριξη (διοικητική & οικονομική) επιδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που απευθύνονται είτε σε αυτοαπασχολούμενους είτε σε εργαζόμενους επιχειρήσεων & οργανισμών της περιοχής.

Τα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών είναι:

Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Απευθύνονται σε εργαζόμενους και προκηρύσσονται είτε αυτοτελώς είτε αποτελούν μέρος επιδοτούμενου Αναπτυξιακού Προγράμματος συγκεκριμένης επιχείρησης, οπότε επιδοτούνται σε κάποιο ποσοστό.

Στην πρώτη περίπτωση υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ, ενώ στην δεύτερη σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Συνήθως προβλέπεται και εκπαιδευτικό επίδομα για τους συμμετέχοντες.

Ενδοεπιχειρησιακά Προγράμματα ΟΑΕΔ

Χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δυνατό να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Στον τομέα των προγραμμάτων αυτών, προσφέρεται όλο το φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνει το σχεδιασμό του προγράμματος, την προετοιμασία και υποβολή του σχετικού φακέλου προς έγκριση, την επιστημονική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη κατά την υλοποίηση καθώς και την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης τελικής πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού μέρους.

Προγράμματα ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%

Χρηματοδοτούνται κατά 100% και μπορούν να οργανωθούν αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ είτε στις ίδιες τις επιχειρήσεις, παρέχοντας και στον τομέα αυτόν πλήρεις υπηρεσίες σχεδιασμού, οργάνωσης & υποστήριξης.

Προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα

Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται από το ΚΕΚ Μεσογειακή και απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει με καταβολή του κόστους συμμετοχής από τον ίδιο. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί και από τον λογαριασμό ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,45%.

 

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων