Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher 25-29 Ελαχιστοποίηση

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014 ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 25-29 ΕΤΩΝ

“Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”

 Αιτήσεις : από 7/8/2014 έως 18/9/2014

Η Δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας 25-29 ετών:

(Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 μέχρι και 31.12.1989):
 • 12.000 Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • 18.000 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λυκείου, ΙΕΚ)

 Και περιλαμβάνει:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες με στόχο την απόκτηση ή την βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών (έως 6 μήνες) σε 2 φάσεις (200 ώρες αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον  της επιχείρησης - α΄ φάση και 250 ώρες αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση).
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης.
 • Δυνατότητα πρόσληψης του ωφελούμενου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης με επιδότηση της επιχείρησης.

 Εκπαιδευτικό Επίδομα:

 • Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.550€.
 • Για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.280€.

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Ταυτότητα
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικο έτους 2014 (εισοδήματα του 2013)
 • Πτυχίο για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και Απολυτήριο/Πτυχίο για τους απόφοιτους Λυκείου/ΙΕΚ
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να φαίνεται ο IBAN του δικαιούχου

 

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων