Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Ελαχιστοποίηση

ΝΕΟ VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014

Αιτήσεις : από 22/7/2014 έως 28/7/2014

Νέο Voucher Υγείας ανακοινώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.) του Υπουργείου Υγείας με αντικείμενο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Άνεργοι πτυχιούχοι AEI-TEI δηλαδή, 
 • ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτών,
 • ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι),
 • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
 • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής,
 • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής

Οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους, πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση μπορεί να:

 1. Έρθει από τα γραφεία μας, έχοντας τα δικαιολογητικά του (ταυτότητα, κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση 2013, πτυχίο και βεβαίωση που να φαίνεται ο βαθμός πτυχίου) και να υποβάλλουμε μαζί την αίτηση.
 2. Να συμπληρώσει και να υποβάλει μόνος του σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που υποβάλλετε την αίτηση μόνοι σας φροντίστε να διαφυλάξετε το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ θα πρέπει είτε να το εκτυπώσετε είτε να το αποθηκεύεστε σαν αρχείο και να μας το αποστείλετε στο mail info@mesogeiaki.gr αν θέλετε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της αίτησή σας. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, θα πρέπει να αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στη δράση, δεν θα υπερβούν τα 1.200 άτομα. Η επιλογή τους και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
 3. Έτος κτήσης πτυχίου
 4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

  
 
Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων