Ιουλίου 24, 2019  
   Είσοδος  
    

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

«Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι»

Το έργο απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ ηλικίας ως 29 ετών (γεννηθέντες από 1/1/1985) και προσφέρει συνολικά 13.450 θέσεις στις 8 περιφέρειες σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε οριζόντιες δεξιότητες με στόχο την απόκτηση ή την βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 480 ωρών.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων.
 • Δυνατότητα πρόσληψης του ωφελούμενου αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης με επιδότηση της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 2.400 € μικτά.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση:

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα:

 1. Βαθμός Κτήσης Πτυχίου
 2. Ηλικία υποψηφίου
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 4. Χρόνος ανεργίας

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (και οι δύο όψεις)
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών από τον οποίο να αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών και ο βαθμός πτυχίου
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που να φαίνεται ο IBAN του δικαιούχου (μοναδικό ή πρώτο όνομα)  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

Copyright (c) 2019 Μεσογειακή A.E. || Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης || Όροι ΧρήσηςΔήλωση Προστασίας Δεδομένων