Το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την κάλυψη του κενού στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Κρήτης.
Από τότε έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες εταιρείες στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερα από 6.700 άτομα σε περίπου 400 προγράμματα. Επίσης το 2009 ίδρυσε παράρτημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Καλλονή Λέσβου.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΑ –  ΤΕΧΝΙΚΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ  είναι : Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Φορέας Επιμόρφωσης Εργοδοτών & εργαζομένων για θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, από το Υπουργείο Εργασίας. Φορέας εκπαίδευσης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων, από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Φορέας κατάρτισης & Κέντρο εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Εξεταστικό Κέντρο για πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Συνεργαζόμενος Φορέας για προγράμματα κατάρτισης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).