Επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών για αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων

Το ΚEK Μεσογειακή Α.Ε. σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ‘Ανοδος,  συμμετέχουν στα αντίστοιχα προγράμματα ως πάροχοι κατάρτισης, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Που απευθύνεται

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

Δικηγόροι  Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)  Μηχανικοί / αρχιτέκτονες  Οικονομολόγοι /Λογιστές  Εκπαιδευτικοί και  Ερευνητές

Περιεχόμενα

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών με μέθοδο της ασύγχρονης * τηλεκατάρτισης. (*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα) Εκπαιδευτικό επίδομα 600€ (σε 2 δόσεις) α) Προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Θεματικές ενότητες προγραμμάτων

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS) 7. Διαχείριση έργων (Financial Spreadsheets/ Xρηματοοικονομική χρήση/ Πρακτικές DEVOPS) & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
1. Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής με τους κωδικούς taxisnet στο (https://eservices.yeka.gr) με επιλογή ενός από τα δέκα αντικείμενα τηλεκατάρτισης, από 9/04/20 έως 16/04/20. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ (προσοχή να μη χαθεί). Προσοχή, δεν μπορεί να υποβληθεί δεύτερη φορά εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
2. Εξουσιοδότηση στο ΚΕΚ ΑΝΟΔΟΣ  για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής από 9/04/20 έως 20/04/20. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από το ΚΕΚ ΑΝΟΔΟΣ και ο ενδιαφερόμενος, χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και ολοκληρώνει την εκπαίδευση..

Για την ενεργοποίηση επιταγής Training Voucher, παρακαλούμε να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΚ Μεσογειακή info@mesogeiaki.gr τα εξής δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη Εξουσιοδότηση. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ
2. Εκτύπωση από το TAXISNET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος
3. Εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό ως 1ου Δικαιούχου του Λογαριασμού
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν σε αρχεία μορφής .pdf, .doc, .jpeg ή φωτογραφίας από κινητό τηλέφωνο στη διεύθυνση info@mesogeiaki.gr 

Για την συμμετοχή σας στην Δράση δηλώστε την συμμετοχή σας στη φόρμα παρακάτω:
Με την  συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για την υποβολή αίτησης

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.